Od nule do Full Stack Developera
Java Full Stack kroz praktične
vežbe

Sveobuhvatno dvogodišnje IT obrazovanje
nakon kog ste potpuno osposobljeni za
samostalni rad

Predavač:
Slika predavaca

Docent/Šef katedre i studijskog programa
za Racunarsko i softversko inženjerstvo

Željko Jovanović

PRIJAVITE SE ZA KURS
strelica desno

JAVA
FULL STACK

Opis kursa

"Java Full Stack Development sa Spring Frameworkom" je osmišljen da pruži sveobuhvatno razumevanje Java programiranja i razvoja web aplikacija koristeći Spring Boot framework. Tokom dve godine, ovaj kurs pokriva osnovne do napredne teme u Javi, web front-end i back-end razvoj, kao i integraciju Spring Boot-a za kreiranje robusnih i skalabilnih web aplikacija.

Kome je namenjen Java Full Stack Kurs?

Java Full Stack Developer Course je idealan za sve koji žele da postanu uspešni Java Full Stack Developeri. Kurs obuhvata sve ključne aspekte potrebne za uspeh u ulozi Full Stack Java Developer-a.

Java Full Stack Obuka

Dvogodišnje obrazovanje osmišljeno da vas osposobi za uspešnu karijeru kao Java Full Stack Developer. Tokom ovog intenzivnog školovanja, polaznici će steći sveobuhvatno znanje i praktične veštine potrebne za razvoj web aplikacija, koristeći Java i Spring framework. Ovaj kurs pruža temeljnu pripremu za izazove u svetu web razvoja, osiguravajući da budete spremni za posao odmah po završetku. U nastavku možete pročitati detaljan pregled onoga što se uči tokom prve i druge godine.

Prva Godina: Osnove Java Programiranja i Web Razvoja
Tokom prve godine, polaznici će se upoznati sa osnovama Java programiranja i osnovnim principima razvoja web aplikacija. Kurs počinje uvodom u Java programiranje za početnike, gde će polaznici naučiti kako da postave razvojno okruženje koristeći alate kao što su Eclipse, Visual Studio Code, XAMPP, Apache i MySQL.

Sledeći deo kursa obuhvata algoritme i strukture podataka, gde će polaznici savladati osnovne koncepte Java jezika, uključujući petlje, grananja i funkcije, kao i rad sa nizovima. Potom će se fokusirati na objektno-orijentisano programiranje (OOP), gde će učiti o apstrakciji, enkapsulaciji, klasama, nasleđivanju i polimorfizmu.

Polaznici će takođe naučiti kako da kreiraju web stranice koristeći HTML i CSS, kao i kako da dodaju interaktivnost pomoću JavaScript-a. Naučiće osnovne tehnike validacije formi, kao i principe MVC arhitekture. Rad sa MySQL bazama podataka će omogućiti polaznicima da razumeju kako da kreiraju i upravljaju bazama podataka, pišu SQL upite i prikazuju podatke na web stranicama. Na kraju prve godine, polaznici će naučiti kako da čuvaju podatke u kolačićima i sesijama i zaštite pristup stranicama.

Druga Godina: Napredne Java Teme i Spring Framework
U drugoj godini, polaznici će se baviti naprednijim temama kao što su sinhronizacija niti, Java 8 funkcionalnosti, dizajn paterni i integracija Hibernate-a. Poseban fokus će biti na Spring Boot framework-u, gde će polaznici naučiti osnove Spring-a, kreirati RESTful servise, povezivati se sa bazama podataka pomoću Spring Data JPA i implementirati sigurnosne mehanizme koristeći Spring Security.

Polaznici će takođe naučiti kako da testiraju svoje aplikacije, koristeći manuelne i automatske testove, kao i kako da implementiraju napredne tehnike poput Docker-a, klastera servera, keširanja i Kubernetes-a. Na kraju kursa, polaznici će raditi na složenim projektima, definišući i implementirajući funkcionalnosti, kao i prezentujući svoja rešenja.

Kurs pruža sveobuhvatno znanje i veštine potrebne za razvoj kompletnog web rešenja koristeći Java i Spring framework, pripremajući polaznike za izazove u svetu web razvoja.

Programi obuke:
Prva Godina: Java Programiranje i Osnovni Web Razvoj

 • Uvod - Podešavanje razvojnog okruženja i upoznavanje sa svimelementima potrebnim za razvoj JAVA aplikacija. ECLIPSE,VisualStudioCode, XAMPP, APACHE, MYSQL. Algoritmi, linijska, ciklicna i razgranata struktura
  3+3
 • JAVA uvod – Osnove JAVA jezika, struktura, tipovi, ciklusi, grananja,funkcije. Strukture podataka – nizovi. Napredni nizovi - vezba ovog modula
  15+15
 • JAVA OOP – OOP koncepti (apstrakcija, enkapsulacija), klase, get set metode, konstruktori, metode,OOP koncepti (nasleđivanje, polimorfizam), interfejsi,kolekcije, rad sa stringom i datumom, vezba ovog modula
  24+24
 • TEST DEO 1
  2+2
 • HTML – Struktura HTML, XML, Liste, tabele, forme, linkovi, slike…
  6+6
 • SEO optimizacija - SEO optimizacija
  3+3
 • Dinamički render 1 – Dinamički render podataka pomoću JAVA-a u HTML strukturi. Upravljanje HTML strukturom pomoću JAVA jezika.Dinamičko prikazivanje sadržaja, tabela, listi. Uslovnoprikazivanje sadržaja.
  3+3
 • CSS – Struktura, tipovi uključivanja, atributi, prioriteti, responsive(grid,flex). Struktura, uključivanje, komponente, responisve grid…
  6+6
 • JS – Osnove, tipovi podataka, funkcije, događaji, DOM manipulacija,animacije, asinhrone metode, Front validacija formi.
  9+9
 • Dinamički render 2 - Dinamički render podataka pomoću JAVA-e u HTML, CSS, JSstrukturi
  3+3
 • JAVA back validacija formi – Validacija formi, na jednoj strani, na odvojenoj strani, regexfilteri
  6+6
 • JAVA back MVC, kontroler sa više akcija – MVC arhitektura, kontroler sa više akcija. Prenos promenljivihi zmeđu stranica. Header location redirekcije sa i bez prenosapodataka, Postavljanje MVC arhitekture projekta
  6+6
 • MySQL - RAD SA BAZAMA 1 – Upoznavanja se osnovnim funkcionalnostima MySQL baze podataka. Kreiranje baze, tabela, atributa... Izvršavanje osnovihSQL upita nad jednom tabelom. Izvršavanje složenijih upita nad više tabela (JOIN),projektovanje baze podataka. Rad sa bazom podataka preko DAO klase i ispis podataka naWeb stanicama.
  6+6
 • MySQL – projektovanje bazepodataka – Projektovanje kompletne baze podataka na zadatu temu
  3+3
 • MySQL - RAD SA BAZAMA2 - MVC - MVC CRUD arhitektura. Kompletan model projekta po MVC arhitekturi
  6+6
 • JAVA COOKIE, SESIJE - Čuvanje podataka u kolačićima, rad sa kolačićima, kreiranje, brisanje, prilagođavanje stranice na osnovu kolačića. Čuvanje podataka u sesijama, rad sa sesijama, kreiranje, modifikovanje, brisanje, zaštita pristupa stranicama
  6+6

Druga Godina: Napredne Java Tematike i Spring Framework

 • Sinhronizacija niti - Niti, sinchtonized, semafori
  6+6
 • Java 8 funkcionalnosti – strimovi, lambda funkcije, SOLID principi
  6+6
 • Dizajn paterni – Dizajn paterni, pregled, analiza, upotreba
  3+3
 • Hibernate – Hibernate, integracija ORM koncepata
  6+6
 • Spring boot uvod - Upoznavanje sa osnovama Spring frameworka. Razumevanje koncepta Inversion of Control (IoC) iDependency Injection (DI). Kreiranje prvih Spring Boot aplikacija. Rad sa konfiguracionim fajlovima u Spring Boot-u. Definisanje i upravljanje beanovima. Primena anotacija za automatsko konfigurisanje. GIT integracija, odrzavanje verzija softvera.
  9+9
 • Spring boot, REST, MVCarhitekture – Kreiranje RESTful servisa pomoću Spring Boot-a. Korišćenje Spring Web MVC za obradu HTTP zahteva i odgovora. Implementacija validacije i rukovanje greškama u web aplikacijama.
  12+12
 • Spring boot sloj podataka, JPA – Povezivanje sa bazama podataka pomoću Spring Data JPA. Izvođenje osnovnih CRUD operacija nad entitetima. Upotreba JdbcTemplate za pristupanje podacima
  12+12
 • JS JAVA REST render – Pozivi JAVA rest metoda i prikaz podataka pomoću JS, AJAX
  6+6
 • Spring boot manuelno iautomatsko testiranje – Manuelno I automatsko testiranje softvera. Unit, integration testovi.
  9+9
 • Spring boot security,autentifikacija i autorizacija – Implementacija osnovnih sigurnosnih mehanizama u SpringBoot-u. Konfiguracija autentikacije i autorizacije. Korišćenje Spring Security za zaštitu resursa.
  9+9
 • Naprednije tenike za razvoj, Deploy I odrzavanje projekata – Docker. Klasteri servera, kesiranje. Kuberneteks
  9+9
 • Definisanje I razvoj projekata – Definisanje I pisanje dokumentacije za razvoj slozenih projekata. Razvoj I implementacija definisanih funkcionalnosti. Prezentacija projektnih rešenja.
  9+9

Šta drugi misle o našem kursu?

Darko Đapović
“Znanje koje sam stekao na Quantox akademiji je u velikoj meri doprinelo mom dosadašnjem znanju. Profesor je fokusiran samo na bitne stvari koje su i inače potrebne u radu na realnim projektima. Naročito bih pohvalio posvećenost predavača i njihovu želju da svako od nas što bolje razume ono što obradimo na času.”

Darko Đapović (Darko je dobio praksu u Quantox kompaniji)
Dušica Mojović
“Obuka na Quantox akademiji mi je u velikoj meri pomogla, stekla sam dodatno znanje, oblasti koje su rađene na fakultetu smo prešli mnogo detaljnije i opširnije na akademiji što mi je dosta značilo. Predavanja su bila jako dobra, korisna, detaljna za svaku lekciju i zanimljiva.”

Dušica Mojović
Nikola Kaličanin
“Mogu reći da je sticanje znanja na akademiji na najvećem mogućem nivou. Pre svega se kreće sa predavanjem i učenjem od osnova do sticanja znanja za apsolutno samostalni rad. Mogu reći da sam došao sa minimalnim znanjem, a proširio sam svoje znanje na neverovatno velikom nivou. Mogu sam da radim izradu sajta (HTML,CSS, JavaScript) do backend validacije.”

Nikola Kaličanin
Neda Lazović
“Obuka na akademiji mi je dosta značila, obzirom na to da na samom polasku ništa o tome nisam znala, mnogo sam naučila, ali imam jos mnogo toga i da naučim. Ono što bih savetovala budućim polaznicima je da budu uporni, da iako im se nekad čini sve konfuzno i nejasno, sve se to slegne kroz vežbu i ponavljanje nekih stvari.”

Neda Lazović
Đorđe Simović
“Znanje koje sam stekao na Quantox akademiji u velikoj meri je doprinelo razvoju mojih veština u oblasti programiranja, a takođe mi je dalo motivaciju da učim još više nego do sada. Ono što mi se ubedljivo najviše dopalo jeste to što je fokus na praktičnom radu i primeni stečenog znanja na realnim projektima, dobri i posvećeni predavači, izuzetno koristan program učenja, kao i rad na jako zanimljivim i realnim projektima i zadacima.”

Đorđe Simović (Đorđe je dobio praksu u Quantox kompaniji)
Mateja Pantelić
“Na akademiji sam unapredio svoje znanje iz PHP programiranja, a što se tiče veština, takođe mogu reći da su sada na višem nivou upravo zbog razlike u pristupu predavača na akademiji u poređenju sa predavanjima tokom formalnog obrazovanja. Ono što bih savetovao budućim polaznicima je redovno pohađanje nastave i posvećenost u što većoj meri.”

Mateja Pantelić (Mateja je dobio praksu u Quantox kompaniji)
Ivan Lazović
“Quantox akademija je jedna ozbiljna institucija gde je sama organizacija predavanja na visokom nivou. Od online platforme, pristupa istoj, snimljenim predavanjima kojima smo imali pristup 0-24, pa sve do predavača. Programiranje je budućnost, a Quantox akademija je pravi izbor - ne gubite vreme i upotpunite ga znanjem.”

Ivan Lazović

Cena obuke:

Kurs obuhvata:

 • check mark
  400 nastavnih časova interaktivnih vežbi i predavanja
 • check mark
  Pristup 24/7 Learning platformi
 • check mark
  Radni projekti i rad na stvarnim scenarijima
 • check mark
  Individualni pristup predavaču putem mail-a i konsultacije
 • check mark
  Sertifikat o završenom kursu koji je priznat u industriji
Osnovna cena

3299 eura

CENA

3299 eura

Prijava za kurs:

Molimo Vas da pročitate našu Politiku privatnosti o tome kako koristimo Vaše podatke.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.