React programiranje:
Uvod u Web Razvoj za Početnike

Savladajte sve aspekte Front End programiranja potrebne za razvoj modernih web stranica.

Predavač:
Slika predavaca

Senior Front-End developer

Vladimir Đokić

PRIJAVITE SE ZA KURS
strelica desno

FRONT-END OBUKA

react learning course

Opis kursa

React Js kurs ima za cilj osnaživanje polaznika u osnovnim paradigmama JavaScript programskog jezika i React biblioteke. Fokus je na razvoju skalabilnih, modernih i lako održivih Web aplikacija. Tokom React kursa, stičete znanje o sintaksi, najčešće korišćenim softverskim uzorima i veštinama rastavljanja kompleksnih problema na jednostavnije logične celine. Takođe, upoznajete se sa alatima za pronalaženje logičkih i funkcionalnih problema.

Kompanije koje koriste React ostvaruju estetski privlačna i interaktivna korisnička iskustva. Giganti poput Facebook-a, Netflix-a, Airbnb-a i Dropbox-a već su prepoznali prednosti koje React pruža.

Za uspešno savladavanje kursa React programiranje, preporučuje se osnovno poznavanje korišćenja računara, kao i osnovno znanje HTML, CSS tehnologija i JavaScripta. Da li imate potrebna predznanja za pohađanje React kursa možete proveriti polaganjem testa klikom na React – test (registrujte se putem svog email naloga).

Online Front End Developer kurs pruža obrazovanje o ključnim veštinama potrebnim za razvoj modernih veb stranica, i to od strane stručnjaka u oblasti front end programiranja. Front end programeri su kreatori svega što vidite na veb stranici, od linkova i animacija do dugmadi za poziv na akciju.
Ovaj kurs se fokusira na edukaciju polaznika o svim aspektima Front End programiranja, uključujući terminologiju, sintaksu, alate i jezike poput CSS, HTML i JavaScript. Osnovna Front End Programiranja program omogućava učenje rešavanja kompleksnih problema i izradu celokupnog sajta, prilagođenog i za desktop i za mobilne uređaje.

Tokom kursa, stičete duboko razumevanje tehnologija kao što su HTML i CSS, uz naglasak na razvoju dinamičkih veb stranica pomoću JavaScript programskog jezika. Ova praktična obuka omogućava vam da shvatite kako veb pretraživač tumači HTML kod i prikazuje vizuelne elemente stranice. Takođe, učite kako dodati elemente dizajna kako biste veb stranicama dali svoj vizuelni identitet.

PRIJAVITE SE ZA KURS
strelica desno
Front end developer kurs

Cilj obuke „Osnove React programiranja“ je edukacija polaznika o osnovnim paradigmama JavaScript programskog jezika i React biblioteke za potrebe razvoja skalabilnih, modernih i lako održivih Web aplikacija: od sintakse, preko najčešće korišćenih softverskih uzora, do učenja kako raščlaniti kompleksne probleme na jednostavnije logične celine i upoznavanje sa alatima za pronalaženje logičkih i funkcionalnih problema.

Kompanije koje koriste React lako stvaraju estetski privlačna i interaktivna korisnička iskustva.

Samo neke od kompanija koje koriste React su Facebook, Netflix, Airbnb, Dropbox

Za savladavanje obuke iz Reacta potrebno je osnovno poznavanje korišćenja računara i osnovno znanje HTML, CSS tehnologija i JavaScripta.

Da li imate potrebna predznanja za pohađanje React obuke možete proveriti polaganjem testa klikom na React – test (registrujte se putem svog email naloga).

REACT - TEST
PRIJAVITE SE ZA KURS
Strelica desno
Upis react kurs

Kroz ovaj program ćete savladati:

checkmark

Rad sa Web formama i React portalima

checkmark

Sintakse i razvoj u React biblioteci

checkmark

Sintakse i razvoj u JavaScript programskom jeziku

checkmark

Stilizovanje putem CSS-a i “style” svojstva

checkmark

Pronalaženje i otklanjanje grešaka

checkmark

Različite funkcije u JavaScript-u

Programi obuke:

 • Javascript tipovi (Types)
  1
 • Šablonski literali (String templates)
  1
 • Funkcije (Functions)
  1
 • Ugneždene funkcije (Closures)
  1
 • Funkcije sa strelicom (Arrow functions)
  1
 • Podrazumevane vrednosti parametara (Default parameters)
  1
 • Sažeta svojstva (Shorthand properties)
  1
 • Destrukturiranje (Destructuring)
  1
 • Operatori za razdvajanje i spajanje (Spread and rest operators
  1
 • Uslovni operator (Ternary operator) ?:
  1
 • Opcioni operator sekvence (Optional chaining) – ?.
  1
 • Ništavni operator udruživanja, operatori AND i OR (Nullish coalescing operator, operators AND and OR) – ??, &&, ||
  1
 • Moduli (Modules)
  1
 • Nizovi (Arrays)
  1
 • Obećanja (Promises)
  1
 • Pronalaženje i otklanjanje grešaka (Debugging)
  1
 • Uvod u funkcionalne komponente (Intro to functional components)
  1
 • Kompozicija komponenti i njihovo stablo (Component composition and tree)
  2
 • Prosleđivanje ulaznih svojstava komponentama (Passing props to components)
  2
 • Upravljanje stanjem komponenti (Using state in components)
  2
 • Pisanje komponenti korišćenjem klasa (Class-based components)
  1
 • Reagovanje na događaje (Handling events)
  1
 • Pisanje komponenti korišćenjem klasa (Class-based components)
  1
 • Upravljanje formama (Working with forms, controlled, uncontrolled)
  2
 • Upravljane posledicama promena stanja (React side effects using useEffect)
  2
 • Upravljane kontekstom (Using context instead of prop-drilling)
  1
 • Korišćenje useMemo zakačke (Using useMemo hook)
  1
 • Korišćenje useCallback zakačke (Using useCallback hook)
  1
 • Korišćenje useRef zakačke (Using useRef hook)
  1
 • Korišćenje useTransition zakačke (Using useTransition hook)
  1
 • Korišćenje useReducer zakačke (Using useReducer hook)
  2
 • Preuzimanje podataka sa servisa (Fetching data from API)
  2
 • Pisanje svojih zakački (Writing custom hook)
  1
 • Stilizovanje korišćenjem “style” svojstva (Basic styling using style prop)
  1
 • Stilizovanje korišćenjem CSS modula (Styling using CSS modules)
  1
 • Korišćenje portala (Using portals)
  2
 • Pronalaženje i otklanjanje grešaka (Debugging)
  1
 • Analiza brzine aplikacije (Profiling)
  1
 • Prikaz stanja greške (Using error boundaries)
  1
 • Vežbe
  76

Šta drugi misle o našem kursu?

Darko Đapović
“Znanje koje sam stekao na Quantox akademiji je u velikoj meri doprinelo mom dosadašnjem znanju. Profesor je fokusiran samo na bitne stvari koje su i inače potrebne u radu na realnim projektima. Naročito bih pohvalio posvećenost predavača i njihovu želju da svako od nas što bolje razume ono što obradimo na času.”

Darko Đapović (Darko je dobio praksu u Quantox kompaniji)
Dušica Mojović
“Obuka na Quantox akademiji mi je u velikoj meri pomogla, stekla sam dodatno znanje, oblasti koje su rađene na fakultetu smo prešli mnogo detaljnije i opširnije na akademiji što mi je dosta značilo. Predavanja su bila jako dobra, korisna, detaljna za svaku lekciju i zanimljiva.”

Dušica Mojović
Nikola Kaličanin
“Mogu reći da je sticanje znanja na akademiji na najvećem mogućem nivou. Pre svega se kreće sa predavanjem i učenjem od osnova do sticanja znanja za apsolutno samostalni rad. Mogu reći da sam došao sa minimalnim znanjem, a proširio sam svoje znanje na neverovatno velikom nivou. Mogu sam da radim izradu sajta (HTML,CSS, JavaScript) do backend validacije.”

Nikola Kaličanin
Neda Lazović
“Obuka na akademiji mi je dosta značila, obzirom na to da na samom polasku ništa o tome nisam znala, mnogo sam naučila, ali imam jos mnogo toga i da naučim. Ono što bih savetovala budućim polaznicima je da budu uporni, da iako im se nekad čini sve konfuzno i nejasno, sve se to slegne kroz vežbu i ponavljanje nekih stvari.”

Neda Lazović
Đorđe Simović
“Znanje koje sam stekao na Quantox akademiji u velikoj meri je doprinelo razvoju mojih veština u oblasti programiranja, a takođe mi je dalo motivaciju da učim još više nego do sada. Ono što mi se ubedljivo najviše dopalo jeste to što je fokus na praktičnom radu i primeni stečenog znanja na realnim projektima, dobri i posvećeni predavači, izuzetno koristan program učenja, kao i rad na jako zanimljivim i realnim projektima i zadacima.”

Đorđe Simović (Đorđe je dobio praksu u Quantox kompaniji)
Mateja Pantelić
“Na akademiji sam unapredio svoje znanje iz PHP programiranja, a što se tiče veština, takođe mogu reći da su sada na višem nivou upravo zbog razlike u pristupu predavača na akademiji u poređenju sa predavanjima tokom formalnog obrazovanja. Ono što bih savetovao budućim polaznicima je redovno pohađanje nastave i posvećenost u što većoj meri.”

Mateja Pantelić (Mateja je dobio praksu u Quantox kompaniji)
Ivan Lazović
“Quantox akademija je jedna ozbiljna institucija gde je sama organizacija predavanja na visokom nivou. Od online platforme, pristupa istoj, snimljenim predavanjima kojima smo imali pristup 0-24, pa sve do predavača. Programiranje je budućnost, a Quantox akademija je pravi izbor - ne gubite vreme i upotpunite ga znanjem.”

Ivan Lazović

Cena obuke:

Kurs obuhvata:

 • check mark
  129 nastavnih časova interaktivnih vežbi i predavanja
 • check mark
  Pristup 24/7 Learning platformi
 • check mark
  Radni projekti i rad na stvarnim scenarijima
 • check mark
  Individualni pristup predavaču putem mail-a i konsultacije
 • check mark
  Sertifikat o završenom kursu koji je priznat u industriji
Osnovna cena

1599 eura

CENA

1599 eura

Prijava za kurs:

Molimo Vas da pročitate našu Politiku privatnosti o tome kako koristimo Vaše podatke.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.